Term Dates 2022

TERM 1: Monday 31 Jan 2022 to Friday 8 April 2022,  

TERM 2: Wednesday 28 April to Friday 1 July 2022,  

TERM 3: Tuesday 19 July to Friday 23 September 2022,   

TERM 4: Tuesday 11 October to Thursday 15 December 2022,